5. Project Molovata

Molovata is een plaats aan de oostkant van Moldavië. Daar wonen Oleg en Mariana met hun twee kinderen. Oleg is brandweercommandant. Hij ontmoette Anatol tijdens een rondreis langs brandweerkazernes. Oleg nam het Evangelie aan als waarheid en wilde zich inzetten voor Jezus. Dat resulteerde in de vraag van Anatol of ze in Molovata een kerkje konden stichten. Oleg stelde voor zijn (grote) huis daarvoor beschikbaar te stellen. Op de eerste verdieping werd een kamer geschikt gemaakt. Anatol en Oleg gingen met enkele vrienden aan de slag.  Zodra het kerkzaaltje klaar was vroeg Anatol of hij 10 stoelen mocht kopen. Mooie zachte stoelen werden het.

Project: een koe voor Viorica.    Anatol belde mij dat in Molovata een vrouw genaamd Viorica, met haar drie kinderen, uit huis was gezet door haar man die alcoholist is. Alles wat van haar en de kinderen was had hij in oktober 2018 buiten gegooid. De kinderen: Een zoon van 15, een doofstomme zoon van 13 en een meisje van 12. Ze huist nu bij een buurvrouw in Molovata en Anatol ondersteunt haar. Anatol had een plan. Als we Viorica een koe geven kan ze in haar levensonderhoud voorzien met de verkoop van de melk, ook voor haar drie kinderen. Dat zou ze als een geschenk uit de hemel ervaren want ze heeft geen werk of inkomsten, geen geld, helemaal niks meer.
Ik zei dat we daar eerst om moesten bidden omdat € 500 best een groot bedrag is voor VHM. Na een week zei Anatol dat hij wist dat het goed was en dat hij de koe wilde kopen. Hij schreef mij in whatsapp dat hij beter een hengel kon kopen dan haar een maaltje vis geven. Mooie vergelijking. Ik zei dat ik akkoord ging en dat we het geld hadden.

Viorica een tak in haar oog. Vrijdag 22 maart 2019 ging Anatol er heen, zoals elke vrijdag voor een kerkdienst en Bijbelstudie. Een paar dagen eerder was Viorica een boom en struiken aan het snoeien. Ze kreeg een tak diep in haar rechteroog en had heel veel pijn.

Haar oog ernstig beschadigd. Een arts bevestigde dat haar oog ernstig beschadigd was en dat ze mogelijk niet meer kon zien met dat oog. Vrijdag kwam Anatol en ze baden in het kerkje. Anatol legde haar de handen op en bad om genezing van haar oog in de Naam van Jezus.  Gebedsgenezing. Ze ging naar huis met Daniel haar zoon en onderweg voelde ze geen pijn meer. Thuis haalde ze het verband er af en ze kon zien, ook met allebei haar ogen. Totaal genezen en geen pijn meer. Ze dankte God dat Hij zo’n groot wonder voor haar gedaan had.
Anatol reed naar haar toe en zei dat ze de koe gingen kopen die ze op het oog had. Viorica was zo verbaasd en prees God uitbundig van vreugde voor zoveel goedheid. Anatol reed met Viorica en Daniel naar de eigenaar van de koe, een dorp 15 km verderop. Hij betaalde 9400 lei (€ 485) en ze ging lopend met Daniel en de koe op pad.
De wonderkoe. Ze vertrokken om 15.00 uur. Om 18.00 uur belde ze Anatol dat de koe niet meer verder wilde en was gaan liggen. Ze had stalpoten. Begrijpelijk, ze had een hele winter op stal gestaan. Viorica was in het bos, aardedonker en het regende flink. Anatol was al op weg naar huis toen ze hem belde. Ze zei dat de koe al zwak was en nu zeker door het lopen. Ze was bang dat de koe dood ging.
Koe loopt weer op het gebed. Anatol stelde voor dat ze samen zouden bidden door de telefoon. Ze baden allebei, ook Daniel bad mee. Na het gebed kregen ze de koe weer op zijn poten en ze liepen verder. ‘s Nachts om 02.00 uur kwamen ze aan. Anatol zei dat ze huilde van blijdschap. Het was haar allemaal te wonderlijk. Zie haar rechter wonderoog.