De Vereniging Hulp Moldavië (VHM) is in 2009 opgericht door Bas Mijnster uit Sliedrecht. Het werk in Moldavië wordt gedaan door Anatol Andriuţa Baptistenpredikant van de kerkelijke gemeente in Petrovca.

Hulp verlenen aan de allerarmsten in Moldavië in samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van Asociaţiei Poliţiştilor Creştini Moldova, (APCM)(organisatie van Christen politieambtenaren). In het licht van Mattheüs 5:16 “Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.”.

Op korte en langere termijn, door middel van projecten, hulp verlenen aan de allerarmsten van Moldavië, ongeacht of men lid is van een kerkgenootschap. Kleinschaligheid is de kracht voor effectieve hulpverlening.

Ons motto is: eerst eten, daarna het Evangelie verkondigen.

Onze partners in Moldavië zijn:
Ds. Anatol Andriuţa, Baptistenpredikant te Petrovca, voorzitter van Asociaţiei Poliţiştilor Creştini Moldova, (APCM)
en APCM Associatie van Christelijke Politiemensen in Moldavië.
Deze partners zetten zich in voor het uitdelen van voedsel en andere goederen die essentieel zijn voor de eerste levensbehoeften.

De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning. De bestuursfuncties geschieden in eigen tijd en zonder aanspraak op een vergoeding. Administratiekosten worden niet in rekening gebracht.
De verplichte jaarlijkse kosten voor de website en voor de kamer van koophandel worden wel via de rekening van VHM betaald. ( 50 euro per jaar).

Beleidsplan VHM 

Download Hier

Inkomsten en uitgaven 2018 en activiteiten

Download Hier

 

ANBI Status Vereniging Hulp Moldavië

Vereniging Hulp Moldavië
KvK 24443758
RSIN / fiscaal nr: 8199.36.558
IBAN: NL51RABO 0136575234
voor giften aan Vereniging Hulp Moldavië

Adresgegevens: Fam. Mijnster, Havenstraat 39M                                                 3361 XD Sliedrecht.

 

Het bestuur van VHM bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Arie Bastiaan Mijnster 
  • Secretaris: Petrus Theodorus Maria Rijks
  • Penningmeester:  Mirjan Mijnster van Eck

Privacyverklaring.

Als VHM willen we heel goed met de privacy van onze bezoekers omgaan. Hier vindt u de samenvatting van onze privacyverklaring. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.