HOME

De Vereniging Hulp Moldavië (VHM) is in 2008 opgericht door de familie Mijnster uit Sliedrecht.
Het werk in Moldavië wordt gedaan door Anatol Andriuta, predikant van de kerkelijke gemeente in Petrovca.

Doel: Hulp verlenen aan de allerarmsten in Moldavië in samenwerking, onder toezicht en verantwoordelijkheid van Ds. Anatol Andriuţa.

In het licht van Matthéüs 5 :16  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

De visie van VHM is:
Op korte en langere termijn, door middel van projecten, hulp verlenen aan de allerarmsten van Moldavië, ongeacht of men lid is van een kerkgenootschap.
Kleinschaligheid is de kracht voor effectieve hulpverlening.

Ons motto is: eerst eten, daarna het Evangelie verkondigen. 

Partners:

  • Anatol Andriuţa, Baptistenpredikant te Petrovca,
  • m.v. Christen politiemensen (APCM) in Moldavië die zich inzetten bij de uitdeling van boodschappen en goederen die essentieel zijn voor eerste levensbehoeften.

 Anatol in zijn bediening.