ANBI.

Vereniging Hulp Moldavië  (VHM)

RSIN / fiscaal nummer ANBI: 81 9936558
Contact:  Indien u vragen heeft
kunt u contact opnemen met:
Bas Mijnster +31 6 11468155   

 

 

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI         
Doel: Hulp verlenen aan de allerarmsten in Moldavië in samenwerking, onder toezicht en verantwoordelijkheid van Ds. Anatol Andriuţa. In het licht van Matthéüs 5 :16  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken

de hoofdlijnen van het beleidsplan
De vereniging stelt zich ten doel: Hulp geven aan de allerarmste inwoners van Moldavië,
onder toezicht en verantwoordelijkheid van Ds. Anatol Andriuţa. (Zie beleidsplan)

 

Bestuur van de vereniging:

Voorzitter: Arie Bastiaan Mijnster, 
Secretaris: Petrus Theodorus Maria  Rijks, 
Penningmeester: Mirjan Mijnster

het beloningsbeleid
Publiceer het beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en de beleidsbepalers.
Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel en de directie.

De bestuurders van de Vereniging ontvangen geen enkele beloning.
De sponsorgelden zijn voor 100% bestemd voor onze doelgroep.
Ook de bezoeken aan onze projecten in Moldavië bekostigen wij zelf.

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Uitgeoefende activiteiten.

In Nederland:
Enkele keren per jaar een verkoping van brocante,
meegebrachte goederen uit Moldavië en zelfvervaardigde spullen op een braderie.