CONTACT

Contact:

 Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met:

Bas Mijnster +31 6 11468155

of vul onderstaand formulier in.

 

PRIVCACYBELEID VAN VERENIGING HULP-MOLDAVIË
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging Hulp Modavie (hierna: “de vereniging” ) verwerkt van haar donateurs.

Indien u donateur wordt van de stichting en uw persoonsgegevens aan de stichting verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Vereniging Hulp Modavie , Havenstraat 39M, 3361XD, Sliedrecht, telefoon +31 6 11468155, handelsregisternr. 24443758.
De functionaris donateurbeheer is bereikbaar via het emailadres bas.jannie@gmail.com


2. Welke gegevens verwerkt de vereniging en voor welk doel
2.1 In het kader van uw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) of emailadres

2.2 De vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het aantal keer per jaar toesturen van onze nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden door de vereniging niet aan derden verstrekt.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door een email te sturen naar bovengenoemd emailadres, of te bellen met bovengenoemd telefoonnummer. Uw (email)adres wordt dan uit het bestand verwijderd.

3. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd als gevolg van wetswijzigingen. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.VERENIGING